علاقه مندی ها
علاقه مندی ها
۱,۹۴۶,۵۰۰ تومان
علاقه مندی ها
علاقه مندی ها
علاقه مندی ها
علاقه مندی ها
۲,۸۹۹,۵۰۰ تومان
علاقه مندی ها
علاقه مندی ها
27%
علاقه مندی ها
علاقه مندی ها

میکروفون استودیویی

میکروفن کندانسر یانمای مدل Q18

۲,۵۰۹,۵۰۰ تومان
علاقه مندی ها
علاقه مندی ها
علاقه مندی ها
علاقه مندی ها

میکروفون استودیویی

میکروفون یانمای مدل SF-777 USB

۱,۳۸۵,۵۰۰ تومان
علاقه مندی ها
علاقه مندی ها